ให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานจาก SCG

ทางมีลานยินดีอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานจากSCG ค่ะ