อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง นำไปประดับตกแต่งในห้องอาบน้ำแร่

เตรียมงาน ให้กับ “อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง” นำไปประดับตกแต่งในห้องอาบน้ำแร่ ทั้งหมด 20 กว่าห้อง กันคะ